Boinformation

Ventilation

En god ventilation är viktigt för att ha frisk luft att andas, förebygga mögeltillväxt och att din lägenhet eller lokal inte börjar suga t.ex. illaluktande stank från en rökande granne.
Ventilation består av två saker:

  • Tilluft
  • Frånluft

Varje rum ska vara utrustat med ett av ovanstående. Varken mer eller mindre. Kök, badrum och klädkammare ska ha frånluft och alla andra rum ska ha tilluft.

Vintertid fungerar ventilationen bättre än sommartid. Därför kan man kanske behöva minska ventilöppningarna något vintertid, för att sedan öppna upp dem maximalt under sommartid. Det är viktigt att en ventil aldrig stängs helt!

Tillluft

Tillluften kan vara något av följande:

  • Spalt-ventil
  • Fasadventil
  • Takfönster-ventil

Frånluft

I badrum och i förekommande fall i klädkammare finns från lufts ventil det är viktigt att inte saker ställs mot ventilen det kan försämra luft cirkulationen i lägenheten.